دیزل ژنراتور پرکینز مکالته Perkins & MeccAlte Diesel Generator
تاریخ انتشار   1397/06/05 13:52
بازدید   812

دیزل ژنراتور پرکینز مکالته Perkins & MeccAlte Diesel Generator

کوپل دیزل پرکینز با ژنراتور مکالته

* باید توجه داشت که توان دیزل ژنراتور هایی که با ژنراتورهای مکالته (MeccAlte) کوپله می شوند به دلیل محدویت ژنراتور های مکاته از لحاظ توان خروجی ،تنها تا توان 990 KVA (تا تاریخ 92.11.27) میباشد.

البته محدودیت در بازه توان ها بیانگر ضعف در کیفیت این ژنراتور ها نیست بلکه به طور نسبی این شرکت در مقایسه با سایر شرکتهای ژنراتور سازی برتر همچون استمفورد انگلستان (STAMFORD) و لوری سومر (Lory Somer) فرانسه دارای قدرت کمتری است.