کلید حرارتی
تاریخ انتشار   1397/06/16 11:09
بازدید   758

کلید حرارتی

Image6

کلید حرارتی چینت – NS2-25 Manual Motor Starter

توضیحات:


کلید حرارتی: محافطت در برابر اضافه جریان، اتصال کوتاه و اختلاف فاز
رنج جریان تا 80A
عملکرد در گستره دمایی: 5°C~+60°C-
مطابق با استاندارد های IEC/EN 60947-2 و IEC/EN 60947-4-1
رنج کامل لوازم جانبی

 Image6

 

کلید حرارتی چینت – NS2-25X Manual Motor Starter

توضیحات:


کلید حرارتی : محافطت در برابر اضافه جریان , اتصال کوتاه و اختلاف فاز
رنج جریان تا 80A
عملکرد در گستره دمایی: 5°C~+60°C-
مطابق با استاندارد های IEC/EN 60947-2 و IEC/EN 60947-4-1
رنج کامل لوازم جانبی

 Image7

 

کلید حرارتی چینت – NS2-80B Manual Motor Starter

توضیحات:


کلید حرارتی : محافطت در برابر اضافه جریان، اتصال کوتاه و اختلاف فاز
رنج جریان تا 80A
عملکرد در گستره دمایی: 5°C~+60°C-
مطابق با استاندارد های IEC/EN 60947-2 و IEC/EN 60947-4-1
رنج کامل لوازم جانبی