خازن
تاریخ انتشار   1397/06/17 17:08
بازدید   2109

خازن

Image3

خازن قدرت چینت – NWC5 Self-healing Shunt Capacitor

توضیحات:

خازن استوانه ای
دارای رنج های (5, 10, 15, 20, 25) کیلو وار
خطای ظرفیت:10%+~5% –
مطابق با استاندارد IEC/EN 60831-1