برقگیر
تاریخ انتشار   1397/06/17 17:10
بازدید   2110

برقگیر

Image1

برقگیر چینت – YH10W-24 Surge Arrester

توضیحات:


YH10W-24
برقگير اکسيد فلزي
ولتاژ نامي:24kV
جريان تخليه نامي:10kA
ولتاژ ضربه صاعقه قابل تحمل تحت جريان تخليه نامي:72kV
فاصله خزشي:740mm
عملکرد در گستره دمايي: 40°C~+40°C-